அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனம்

(தமிழக அரசு நிறுவனம் )

செவிலியர்

 • சவூதி அரேபியா
 • BSC NURSING
 • காலக்கெடு : Jul 26, 2023
 • விரும்பத்தக்க சவூதி திரும்பிய வேட்பாளர்கள்

பெண் பணியாளர் செவிலியர்

 • சவூதி அரேபியா
 • BSC NURSING
 • காலக்கெடு : Aug 10, 2023
 • ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் பயோடேட்டாவை பாஸ்போர்ட் நகல்களுடன் Email_ovemclmohsa2021@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு: 044-22505886 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும்

வீட்டுப் பணிப்பெண்

 • குவைத்
 • BELOW 10TH STD
 • காலக்கெடு : Jul 31, 2023
 • வீட்டுப் பணிப்பெண் காலியிடத்திற்கு நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால் OMCL இணையதளத்தில் பதிவு செய்யவும் www.omcmanpower.com https://www.omcmanpower.com/regformnew/registration.php?type=housemaidform

பெர்ஃப்யூஷனிஸ்ட்

 • சவூதி அரேபியா
 • B.Sc Perfusionist
 • காலக்கெடு : Aug 01, 2023
 • ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் பயோடேட்டாவை பாஸ்போர்ட் நகல்களுடன் Email_ovemclmohsa2021@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு: 044-22505886 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும்

செவிலியர் நிபுணர்

 • இந்தியா
 • NURSING
 • காலக்கெடு : Nov 02, 2023

ஸ்டாஃப் நர்ஸ்

 • சவூதி அரேபியா
 • NURSING
 • காலக்கெடு : Nov 17, 2023
 • அனுபவச் சான்றிதழ்/இன்னும் பணிபுரியும் சான்றிதழ், கடவுச்சீட்டு, ஆதார் அட்டை, நர்சிங் பதிவுச் சான்றிதழ்

காஸ்டிங்க் இன்ஸ்பெக்ஷன் / மெஷின் ஆப்ரேட்டர்

 • ஓமன்
 • DIPLOMA ENGINEERING
 • காலக்கெடு : Dec 27, 2023

கார்டியோவாஸ்குலர் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் (CVT)

 • சவூதி அரேபியா
 • BSC PARAMEDICAL TECHNICIANS
 • காலக்கெடு : Dec 19, 2023
 • ***கார்டியோவாஸ்குலர் டெக்னாலஜி டெக்னீஷியன்கள் சான்றிதழ் உள்ளவர்கள் மட்டும் *** வேறு எந்த இளங்கலையும் இல்லை ஆர்வமுள்ளவர்கள் உங்கள் கல்விச் சான்றிதழ், அனுபவச் சான்றிதழ், பதிவுச் சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட் நகல் புகைப்படம் மற்றும் ஆதார் நகல் ஆகியவற்றுடன் உங்கள் விண்ணப்பத்தை ovemclmohsa2021@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

Coffee Machine Technicians

 • 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • Maintenance and service of traditional and bean to cup coffee machines. Supervising the workshop and management a team of 8 technicians Willing Candidates Can Send their Updated Resume to ovemclnm@gmail.com

COOK

 • MAURITIUS
 • 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • Can Cook Indian food Ability to cook for minimum 75 person twice daily Ability to wake up early in morning e.g. 2 a.m.

WELDER

 • MAURITIUS
 • 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • Welding tig & Mig Cutting of Metal sheets Metal arc welding Brazing Plasma cutting Piping fabrication Read fabrication sketch Selection of rod for welding knowledge when to use appropriate PPE Any other cognate duties SHOULD HAVE A VALID PASSPORT EXPERIENCE 2-10 YEARS INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR UPDATED RESUMES TO ovemclnm@gmail.com

Ductman

 • MAURITIUS
 • 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • SHOULD HAVE A VALID PASSPORT MINIMUM 2-10 YEARS OF EXPERIENCE INTERESTED AND ELIGIBLE CANDIDATES CAN SEND THEIR UPDATED RESUME TO ovemclnm@gmail.com

PLUMBER

 • MAURITIUS
 • 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • Minimum 2-10 years of Experience Should have a valid Passport Interested and Eligible candidates can send their updated resume to ovemclnm@gmail.com

ELECTRICIAN

 • MAURITIUS
 • 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • Should have a Valid Passport Minimum 2-10 years of Experience Interested Candidates can send their updated resume to ovemclnm@gmail.com

CARPENTER

 • MAURITIUS
 • BELOW 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • Should have a valid passport Should have 2-7 years of Experience Interested Candidates can send their updated resume to ovemclnm@gmail.com

ELECTRICIAN

 • MAURITIUS
 • ITI/NAC
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i) Should have a Valid Passport. ii) Minimum 2-5 Years of Experience iii) Interested Candidates can send their updated resume to ovemclnm@gmail.com

Textile Machine Operator

 • MAURITIUS
 • 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i) Should have a valid passport ii) Should have minimum of 0-1 year of experience iii)Interested Candidates can Send their updated resume to ovemclnm@gmail.com

Sewing Machine Operator

 • MAURITIUS
 • BELOW 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i)Minimum of 2-0 years of Experience ii) Should have a Valid Passport iii) Interested Candidates can send their updated resume to ovemclnm@gmail.com

எலக்ட்ரீஷியன்

 • மொரிஷியஸ்
 • BELOW 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i) Should have a Valid Passport. ii) Minimum 2-5 Years of Experience iii) Interested Candidates can send their updated resume to ovemclnm@gmail.com

MACHINE OPERATOR

 • மொரிஷியஸ்
 • BELOW 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i) Should have a Valid Passport. ii) Minimum 2-5 Years of Experience iii) Interested Candidates can send their updated resume to ovemclnm@gmail.com

HVAC Technician

 • MAURITIUS
 • 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i) Experience of minimum 2-10 years. ii) Should have a Valid Passport iii) Interested Candidates can send their updated Resume to ovemclnm@gmail.com

MANSON

 • MAURITIUS
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i) Should have Experience in masonry works/construction works  ii) Should have 1-15 Years of Experience iii) Should have a valid passport iv) interested Candidates Can send their updated Resume to ovemclnm@gmail.com

MACHINE OPERATOR

 • மொரிஷியஸ்
 • BELOW 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i) Should have a Valid Passport. ii) Minimum 2-5 Years of Experience iii) Interested Candidates can send their updated resume to ovemclnm@gmail.com

ELECTRICIAN

 • MAURITIUS
 • 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i) Minimum 2-10 years of Experience ii) Should have a valid Passport iii) Interested and Eligible Candidates can send their Updated Resume to ovemclnm@gmail.com

CAR MECHANICS

 • MAURITIUS
 • BELOW 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i) CANDIDATES SHOULD HAVE 5-10 YEARS OF EXPERIENCE ii) SHOULE HAVE A VALID PASSPORT iii) INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR UPDATES RESUME TO ovemclnm@gmail.com

ELECTROMECHANICAL TECHNICIAN

 • MAURITIUS
 • 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i) SHOULD HAVE 2-10 YEARS OF EXPERIENCE ii) SHOULD HAVE A VALID PASSPORT iii) INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR UPDATED RESUME TO ovemclnm@gmail.com

Textile Machine Operator

 • MAURITIUS
 • 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i) SHOULD HAVE BASIC COMPUTER KNOWLEDGE ii) SHOULD HAVE A VALID PASSPORT iii) INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR UPDATED RESUME TO ovemclnm@gmail.com

BOILER OPERATOR

 • MAURITIUS
 • 12TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i) At least 2 years’ experience as Boiler Operator ii) Should have a valid Passport iii) Interested candidates can send their updated resume to ovemclnm@gmail.com

QUALIFIED GOLDSMITH

 • MAURITIUS
 • BELOW 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i) Candidate should be able to perform job such as assembling, filling, polishing, soldering ii) Should have a valid passport iii) Interested candidates can send their updated resume to ovemclnm@gmail.com

PLASTERING

 • ISRAEL
 • 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i. Must know basic English and able to read construction drawing. ii. The first visa and work permit will be valid until the end of the calendar year and may be extended for additional periods of up to one year at a time to a maximum of 63 months. iii. Accommodation allowance will be deduct from candidates salary as per the location and range will be (278.94 - 449.82 NIS). iv. Medical Insurance Charges (134.46 NIS) will be deduct from candidate's salary. v. This amount accrued for each worker in the bank deposit will be paid to the employee together with accrued interest and after deduction of taxes and bank fees, when he leaves Israel permanently at the completion of his legal visa period.

CERAMIC TILE

 • ISRAEL
 • 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i. Must know basic English and able to read construction drawing. ii. The first visa and work permit will be valid until the end of the calendar year and may be extended for additional periods of up to one year at a time to a maximum of 63 months. iii. Accommodation allowance will be deduct from candidates salary as per the location and range will be (278.94 - 449.82 NIS). iv. Medical Insurance Charges (134.46 NIS) will be deduct from candidate's salary. v. This amount accrued for each worker in the bank deposit will be paid to the employee together with accrued interest and after deduction of taxes and bank fees, when he leaves Israel permanently at the completion of his legal visa period.

IRON BENDER

 • ISRAEL
 • BELOW 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i. Must know basic English and able to read construction drawing. ii. The first visa and work permit will be valid until the end of the calendar year and may be extended for additional periods of up to one year at a time to a maximum of 63 months. iii. Accommodation allowance will be deduct from candidates salary as per the location and range will be (278.94 - 449.82 NIS). iv. Medical Insurance Charges (134.46 NIS) will be deduct from candidate's salary. v. This amount accrued for each worker in the bank deposit will be paid to the employee together with accrued interest and after deduction of taxes and bank fees, when he leaves Israel permanently at the completion of his legal visa period.

CARPENTER

 • ISRAEL
 • 10TH STD
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • i. Must know basic English and able to read construction drawing. ii. The first visa and work permit will be valid until the end of the calendar year and may be extended for additional periods of up to one year at a time to a maximum of 63 months. iii. Accommodation allowance will be deduct from candidates salary as per the location and range will be (278.94 - 449.82 NIS). iv. Medical Insurance Charges (134.46 NIS) will be deduct from candidate's salary. v. This amount accrued for each worker in the bank deposit will be paid to the employee together with accrued interest and after deduction of taxes and bank fees, when he leaves Israel permanently at the completion of his legal visa period. vi. Must have a valid passport

STAFF NURSE

 • SAUDI ARABIA
 • BSC NURSING
 • காலக்கெடு : Feb 29, 2024
 • Eligibility criteria 1.Two years of experience after B.Sc & M.Sc (Nursing) 2.Age limit upto 35 years 3.Should have valid passport 4.Gender - Female Salary and other benefits: 1.Salary from Rs.80,000/ onwards 2.FreeAccomodation,food Medical coverage, Local transport and airticket. For more information visit www.omcmanpower.tn.gov.in or contact 044-22502267,whatsapp number 9566239685 and willing candidates can also send their documents to ovemclmohsa2021@gmail.com.

கார்டியாக் டெக்னிஷியன்

 • சவுதி அரேபியா
 • BSC NURSING
 • காலக்கெடு : Mar 04, 2024
 • ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் உங்களின் கல்வி அனுபவச் சான்றிதழை ovemclmohsa2021gmail.com தொடர்புக்கு 6379179200 என்ற முகவரிக்கு அனுப்புமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

ஆலோசகர் / சிறப்பு மருத்துவர்கள்

 • சவூதி அரேபியா
 • Masters and above in Medicine
 • காலக்கெடு : May 18, 2024
 • ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் உங்களின் ரெஸ்யூம் கல்வி அனுபவ சான்றிதழை அனுப்புமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் ovemclmohsa2021@gmail.com omcflt24@gmail.com 6379179200

நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை பதிவாளர்

 • சவூதி அரேபியா
 • Master degree in Medicine
 • காலக்கெடு : May 20, 2024
 • ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் உங்களின் ரெஸ்யூம் கல்வி அனுபவ சான்றிதழை அனுப்புமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் ovemclmohsa2021@gmail.com omcflt24@gmail.com 6379179200

செவிலியர்

 • சவூதி அரேபியா
 • BSC NURSING
 • காலக்கெடு : Apr 23, 2024
 • ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் www.omcmanpower.tn.gov.in இல் பதிவு செய்து ஆவணங்களை ovmclmohsa2021@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பவும். ஏதேனும் கேள்விகளுக்கு: watsapp :6379179200

செவிலியர்

 • சவூதி அரேபியா
 • NURSING
 • காலக்கெடு : Apr 23, 2024
 • interested candidates are requested to visit www.omcmanpower.tn.gov.in and submit your application to ovemclmohsa2021@gmail.com